Thủ tục chuyển trường đại học năm 2023

Khi nhận được hồ sơ của các sinh viên có nguyện vọng chuyển trường thì hiệu trưởng trường đại học có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, quyết định việc học tiếp tục của sinh viên như: năm học và số học phần mà sinh viên chuyển đến trường phải học bổ sung nếu có, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến nhằm đảm bảo chương trình học theo quy định.

Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp các sinh viên đang theo học do phải thay đổi nơi cư trú do gia đình chuyển nơi sinh sống hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển trường gần nơi cư trú của gia đình.

Chính vì vậy, sinh viên đại học phải làm thủ tục chuyển trường đại học. Vậy thủ tục chuyển trường đại học năm 2023 thực hiện như thế nào? Luật Hoàng Phi xin gửi tới độc giả những thông tin bổ ích qua bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý về thủ tục chuyển trường đối với sinh viên đại học

Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học. Theo đó thủ tục chuyển trường đại học năm 2023 cần đáp ứng được những điều kiện theo khoản 2 Điều 16 quy chế này cụ thể như sau:

Sinh viên được xem xét chuyển cơ sở đào tạo khi có đủ các điều kiện sau:

 • Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này;
 • Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khóa tuyển sinh tại nơi chuyển đến;
 • Nơi chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Được sự đồng ý của hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo xin chuyển đến.

Có thể bạn chưa biết : Không Bằng Đại Học Làm Phiên Dịch Viên Được Không?   |    Không Có Bằng Cấp 3 Thì Làm Nghề Gì  |  Cao Đẳng Gọi Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Cao Đẳng Chính Quy, Nghề và Bằng Cấp Cao Đẳng

Thủ tục chuyển trường đại học như thế nào?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 16 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì khi sinh viên đáp ứng đủ điều kiện chuyển trường thì được xem xét chuyển trường.

Quy chế của cơ sở đào tạo quy định chi tiết thẩm quyền, điều kiện, thủ tục chuyển chương trình, ngành đào tạo, chuyển nơi học, chuyển cơ sở đào tạo hoặc chuyển hình thức học; việc công nhận kết quả học tập hoặc chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy đối cho sinh viên theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Quy chế này. Sinh viên có nhu cầu xin chuyển trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin chuyển trường theo quy định trong quy chế của nhà trường.

Sau khi nhận được đơn, hiệu trưởng của trường xin chuyển đến có nghĩa vụ giải quyết tiếp nhận hoặc không tiếp nhận và quyết định việc học tiếp tục của sinh viên. Bao gồm các tiêu chí về năm học, học bổ sung thêm các học phần cần thiết…dựa trên cơ sở so sánh chương trình học giữa hai trường chuyển đi và chuyển đến. Và không thuộc vào trường hợp không được phép chuyển trường theo quy định pháp luật nêu trên.

 • Các sinh viên nộp và điền và đơn xin chuyển trường theo mẫu.
 • Các sinh viên nộp học bạ bản chính của cấp học dưới.
 • Sao y bản chính bằng tốt nghiệp cấp học dưới
 • Các sinh viên nộp thêm bản sao giấy khai sinh của mình.
 • Giấy trúng tuyển đầu cấp theo quy định cụ thể của các trường công lập hoặc ngoài công lập.
 • Giấy giới thiệu chuyển trường đã được hiệu trưởng đồng ý do hiệu trưởng trường đại học nơi đi cấp.
 • Ngoài ra, các sinh viên nộp thêm các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh.
 • Hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của gia đình sinh viên hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ
 • Đối với các sinh viên có gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nộp thêm giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi sinh viên đang cư trú.
 • Công văn đồng ý tiếp nhận vào học của Trường sinh viên xin chuyển đến.
 • Các sinh viên nộp kèm bảng điểm học tập, rèn luyện của sinh viên (tính đến thời điểm chuyển trường).

Sau đó các sinh viên có nguyện vọng chuyển trường nộp hộ sơ cho phòng Quản lý sinh viên tiếp nhận hồ sơ của sinh viên xin chuyển trường, trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết. Sau khi Hiệu trưởng trường chuyển đi và trường chuyển đến đồng ý, phòng Quản lý sinh viên tham mưu ra quyết định cho sinh viên chuyển trường.

Sinh viên được chuyển trường phải làm thủ tục thanh toán các khoản nợ, hoàn trả kinh phí đào tạo theo quy định (nếu có) và rút hồ sơ tại phòng Quản lý sinh viên.

Thông thường khi các sinh viên thực hiện chuyển trường sẽ được thực hiện khi hết thúc học kỳ 1 của năm học hoặc trong thời gian nghỉ hè trước khi khai giảng vào năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian tùy theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

Khi nhận được hồ sơ của các sinh viên có nguyện vọng chuyển trường thì hiệu trưởng trường đại học có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, quyết định việc học tiếp tục của sinh viên như: năm học và số học phần mà sinh viên chuyển đến trường phải học bổ sung nếu có, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến nhằm đảm bảo chương trình học theo quy định.

Nội dung của đơn xin chuyển trường

Trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển trường đại học năm 2023 thì sinh viên lưu ý cách thực hiện đơn xin chuyển trường đại học. Sinh viên có nguyện vọng chuyển trường cần phải đảm bảo một số thông tin cụ thể như: Thông tin của sinh viên chuyển trường (nêu rõ họ tên, ngày/tháng/năm sinh, quê quán, hộ khẩu thường trú, ghi các thông tin về mức học hiện tại, tên lớp, khóa, hệ, mã số sinh viên,…), ghi rõ ngành có nguyện vọng học, trường, lý do,…, ghi cụ thể các loại giấy tờ theo yêu cầu kèm theo. Bạn xem cách viết đơn xin chuyển trường để tạo một mẫu đơn chuẩn chỉnh nhất.

Đơn xin chuyển trường đại học được soạn khá đơn giản, tuy nhiên, sinh viên cũng cần tham khảo mẫu để có cách thực hiện đầy đủ và chính xác nhất, giúp thực hiện nguyện vọng của bạn được nhanh chóng hơn, đúng theo quy trình quy định hiện nay.

Mẫu Đơn xin chuyển trường đại học

Số vào sổ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:         – Ông Hiệu trưởng trường Đại học………………………………….

Đồng kính gửi: – Ông Hiệu trưởng trường …………………………………………….

– Tôi tên:…………………………………….. sinh ngày……………………………

– Quê quán, ghi rõ xã (phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố): ……………………………..

– Hộ khẩu thường trú trước khi dự thi vào trường: ………………………………………………..

– Hiện là sinh viên đang học lớp: ………………  Năm thứ: ……….

– Khóa: ……………..  Hệ: ………………………………………  MASV: …………..

– Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học, tôi đã đạt được số điểm……../………điểm. (Tử số ghi số điểm đạt được, mẫu số ghi điểm xét tuyển cần đạt theo quy định của nhà trường).

– Trong thời gian học tập tại trường Đại học……………. :

+ Tôi đã đạt được kết quả học tập, rèn luyện qua các năm học như sau: (ghi rõ theo từng năm học, được phân loại, xếp hạng về học tập, rèn luyện, được khen thưởng hoặc bị xử lý  kỷ luật, các mức cụ thể): ………………………….

+ Thuộc diện (cấp học bổng, trợ cấp xã hội) ………………………………………………………..

– Tôi không thuộc diện dự thi vào trường (chuyển đến) …………………………………. nhưng không trúng tuyển.

Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ:…………………………

Ngành học:……………………………. trường:…………………………………………

Với lý do: ………………………………

(Kèm theo đơn xin chuyển trường có: giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện của trường cũ, giấy chứng nhận di chuyển hộ khẩu, hoặc chuyển công tác, địa điểm sản xuất kinh doanh của gia đình, của cơ quan quản lý hoặc phường (xã) nếu đó là lý do xin chuyển trường).

Trân trọng.

                                                              ………………, ngày …….. tháng …….. năm 20……

                                                                                     Người làm đơn

(Ký, ghi họ tên)

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐANG HỌC

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG TIẾP NHẬN

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)