Xếp loại tốt nghiệp đại học 2023, 2024

Xếp loại tốt nghiệp đại học

Xếp loại tốt nghiệp đại học là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường. Tùy theo quy định của từng trường đại học mà có thể có các tiêu chí xếp loại tốt nghiệp khác nhau, nhưng nhìn chung đều dựa trên điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBCTC) của sinh viên.

Xem thêm :

Tiêu chí xếp loại tốt nghiệp đại học

Xếp loại tốt nghiệp đại học

Theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiêu chí xếp loại tốt nghiệp đại học được quy định như sau:

Điều kiện xét tốt nghiệp đại học

Sinh viên được xét tốt nghiệp đại học khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo.
 • Không có học phần bị điểm F.
 • Có ĐTBCTC đạt mức từ 2,0 trở lên.

Xếp loại tốt nghiệp đại học

 • Xuất sắc: ĐTBCTC đạt từ 3,8 trở lên.
 • Giỏi: ĐTBCTC đạt từ 3,2 đến 3,79.
 • Khá: ĐTBCTC đạt từ 2,5 đến 3,19.
 • Trung bình khá: ĐTBCTC đạt từ 2,0 đến 2,49.
 • Trung bình: ĐTBCTC đạt từ 1,5 đến 1,99.
 • Kém: ĐTBCTC dưới 1,5.

Cách tính điểm trung bình chung tích lũy

ĐTBCTC được tính theo công thức sau:

ĐTBCTC = (∑ Điểm tích lũy của các học phần / ∑ Số tín chỉ tích lũy) x 10

 

Trong đó:

 • ∑ Điểm tích lũy của các học phần là tổng điểm tích lũy của tất cả các học phần mà sinh viên đã học.
 • ∑ Số tín chỉ tích lũy là tổng số tín chỉ của tất cả các học phần mà sinh viên đã học.

Các lưu ý khi xếp loại tốt nghiệp đại học

 • Sinh viên được làm cải thiện điểm các học phần có điểm dưới 2,0 trong thời gian cho phép của trường.
 • Sinh viên có thể được xét tốt nghiệp trước thời hạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  • Tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo.
  • Không có học phần bị điểm F.
  • Có ĐTBCTC đạt mức từ 2,0 trở lên.

Cách xếp loại tốt nghiệp đại học

Để xếp loại tốt nghiệp đại học, sinh viên cần duy trì ĐTBCTC ở mức cao trong suốt quá trình học tập. Dưới đây là một số tips giúp sinh viên có ĐTBCTC cao:

Tham gia các hoạt động ngoại khóa

Các hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm mà còn giúp sinh viên có thêm thời gian để giao lưu, học hỏi từ bạn bè và thầy cô. Có rất nhiều loại hoạt động ngoại khóa cho sinh viên lựa chọn, từ các câu lạc bộ, đội tuyển thể thao, đến các nhóm tình nguyện, tổ chức sự kiện, v.v.

Tích lũy các kỹ năng mềm cần thiết

Các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm,… là những kỹ năng cần thiết cho sinh viên trong quá trình học tập và làm việc sau này. Để tích lũy các kỹ năng này, sinh viên có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa, tự học qua các nguồn tài liệu trên mạng, hoặc tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu.

Tham gia các kỳ thực tập

Kỳ thực tập là cơ hội để sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời tích lũy kinh nghiệm làm việc. Thông qua kỳ thực tập, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về ngành nghề mình đang học, từ đó có được sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc sau này.

Xếp loại tốt nghiệp đại học thang điểm 4

Các trường đại học có thể sử dụng thang điểm 4 để xếp loại tốt nghiệp đại học. Điểm số cụ thể tương ứng với các hạng mục xếp loại như sau:

 • Xuất sắc: điểm từ 3,6 đến 4,0
 • Giỏi: điểm từ 3,2 đến 3,59
 • Khá: điểm từ 2,5 đến 3,19
 • Trung bình khá: điểm từ 2,0 đến 2,49
 • Trung bình: điểm từ 1,0 đến 1,99
 • Kém: điểm dưới 1,0

Để tính ĐTBCTC theo thang điểm 4, sinh viên có thể áp dụng công thức sau:

ĐTBCTC = (4 x tổng số điểm tích lũy) / (số tín chỉ tích lũy x 10)

 

Bằng giỏi, khá cần bao nhiêu điểm?Bằng giỏi, khá cần bao nhiêu điểm?

Để đạt được bằng giỏi, sinh viên cần có ĐTBCTC đạt từ 3,2 đến 3,79 (theo thang điểm 10) hoặc từ 3,6 đến 4,0 (theo thang điểm 4). Để đạt được bằng khá, sinh viên cần có ĐTBCTC đạt từ 2,5 đến 3,19 (theo thang điểm 10) hoặc từ 2,0 đến 2,99 (theo thang điểm 4).

Kết luận

Xếp loại tốt nghiệp đại học là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Để đạt được kết quả cao, sinh viên cần tích lũy đủ số tín chỉ và duy trì ĐTBCTC ở mức cao trong suốt quá trình học tập. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tích lũy kỹ năng mềm cần thiết và tham gia kỳ thực tập là những cách giúp sinh viên có được kết quả tốt trong việc xếp loại tốt nghiệp đại học.