Cách viết lý lịch học sinh sinh viên 2023, 2024

Cách viết lý lịch học sinh sinh viên

Để hoàn thành hồ sơ nhập học một cách đầy đủ và chính xác, học sinh sinh viên cần nắm được cách viết lý lịch học sinh sinh viên. Lý lịch học sinh sinh viên là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ nhập học của học sinh sinh viên. Nó cung cấp các thông tin cơ bản về bản thân học sinh sinh viên, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, cha mẹ, học vấn, hoạt động đoàn thể,…

Xem thêm :

Cách viết lý lịch học sinh sinh viênMẫu lý lịch học sinh sinh viên – Cách viết lý lịch học sinh sinh viên

Tại Việt Nam, mẫu lý lịch học sinh sinh viên được quy định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mẫu lý lịch này có thể được mua tại các nhà sách hoặc trang web bán văn phòng phẩm. Mẫu lý lịch học sinh sinh viên thường có 4 trang, bao gồm các nội dung sau:

 1. Trang bìa: Ghi đầy đủ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, số điện thoại,…
 2. Trang 2: Ghi thông tin về cha mẹ, học vấn, hoạt động đoàn thể,…
 3. Trang 3: Ghi các thông tin về lý lịch bản thân, bao gồm quá trình học tập, công tác, khen thưởng, kỷ luật,…
 4. Trang 4: Ghi xác nhận của chính quyền địa phương.

Hướng dẫn viết lý lịch học sinh sinh viênHướng dẫn viết lý lịch học sinh, sinh viên

Để viết lý lịch học sinh sinh viên một cách chính xác, học sinh, sinh viên cần lưu ý một số điểm sau:

Thông tin cá nhân

 • Họ tên: Viết in hoa, có dấu.
 • Ngày tháng năm sinh: Ghi theo giấy khai sinh.
 • Dân tộc: Ghi theo giấy khai sinh.
 • Tôn giáo: Ghi theo tôn giáo đang theo.
 • Hộ khẩu thường trú: Ghi đầy đủ địa chỉ theo sổ hộ khẩu.
 • Nơi ở hiện nay: Ghi đầy đủ địa chỉ hiện đang sinh sống.
 • Số điện thoại: Ghi số điện thoại cá nhân hoặc số điện thoại của người thân trong gia đình.
 • Email: Ghi địa chỉ email cá nhân.

Thông tin về cha mẹ

 • Họ tên: Viết in hoa, có dấu.
 • Ngày tháng năm sinh: Ghi theo giấy khai sinh.
 • Dân tộc: Ghi theo giấy khai sinh.
 • Tôn giáo: Ghi theo tôn giáo đang theo.
 • Nghề nghiệp: Ghi nghề nghiệp hiện tại.
 • Số điện thoại: Ghi số điện thoại cá nhân hoặc số điện thoại của người thân trong gia đình.

Thông tin về học vấn

 • Ghi đầy đủ quá trình học tập từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông.
 • Ghi điểm trung bình của các năm học.
 • Ghi các giải thưởng học tập, thi đua,… đạt được.

Thông tin về hoạt động đoàn thể

 • Ghi các hoạt động đoàn thể đã tham gia.
 • Ghi các chức vụ, thành tích đạt được trong các hoạt động đoàn thể.

Thông tin về lý lịch bản thân

 • Ghi đầy đủ quá trình học tập, công tác, khen thưởng, kỷ luật,…
 • Ghi các thông tin về bệnh tật, dị tật,… nếu có.

Xác nhận của chính quyền địa phương

 • Ghi đầy đủ thông tin về UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
 • Ghi ngày, tháng, năm xác nhận.

Sau khi hoàn thành lý lịch học sinh sinh viên, học sinh sinh viên cần dán ảnh 4×6 vào góc trên bên phải của trang bìa và đóng dấu giáp lai ảnh. Sau đó, học sinh sinh viên cần nộp lý lịch học sinh sinh viên tại trường đại học, cao đẳng nơi mình dự tuyển.

Một số lưu ý khi viết lý lịch học sinh sinh viên

 • Thông tin ghi trên lý lịch học sinh sinh viên phải chính xác, đầy đủ và trung thực.
 • Lý lịch học sinh sinh viên phải được viết rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa.
 • Lý lịch học sinh sinh viên phải được đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương.

Kết luận

Lý lịch học sinh sinh viên là một giấy tờ quan trọng, cần thiết để hoàn thành hồ sơ nhập học. Việc viết lý lịch học sinh sinh viên đòi hỏi học sinh sinh viên phải nắm vững các quy định, cách viết và ghi chép thông tin đầy đủ và chính xác. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào trong quá trình viết lý lịch học sinh sinh viên, học sinh sinh viên nên liên hệ với trường đại học, cao đẳng hoặc tìm kiếm thông tin hỗ trợ từ internet hoặc các nguồn tư vấn uy tín.